Pre prístup do klientskeho portálu je potrebné zadať užívateľské meno a heslo, ktoré ste obdržali pri registrácii.